Leerkracht

 • WebQuest titel: Rembrandt van Rijn
 • Onderwerp: Rembrandt van Rijn
 • Bestemd voor:
  • Basisonderwijs, bovenbouw (groep 7 en 8)
  • Voortgezet Onderwijs (brugklas en klas 2)
 • Vakgebied(en): Geschiedenis, kunstgeschiedenis, taal
 • Uitvoering door: groepjes van 4 leerlingen
 • Tijdsinvestering voor leerling(en): 3 uur
 • Opbrengst van de WebQuest: een powerpoint of een website
 • Extra materialen die nodig zijn: geen
 • De webquest ‘Rembrandt' is een product van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO).
Leerdoelen van deze WebQuest:
 • Leerlingen hebben informatie verzameld over het leven en werk van Rembrandt van Rijn.
 • Leerlingen leven zich in in het leven van Nederland beroemdste schilder.
 • Leerlingen kunnen een aantal van de beroemdste werken van Rembrandt benoemen.
 • Leerlingen kunnen een aantal onderwerpen (of genres) benoemen.
 • Leerlingen kunnen in eenvoudige bewoording uitleggen welke technieken.
 • Rembrandt gebruikte en waar hij in uitblonk.
Vakken en kerndoelen:

Nederlandse taal

Domein mondelinge taalvaardigheid
2  De leerlingen kunnen:
 • vragen stellen om informatie te verzamelen over een door henzelf gekozen onderwerp-  verslag uitbrengen.
 • iets uitleggen.
 • hun ervaringen, mening, waardering of afkeuring op persoonlijke wijze weergeven.
3  De leerlingen kunnen bij het realiseren van het voorgaande in voorkomende situaties gebruik maken van communicatiemiddelen

C   Domein schrijfvaardigheid
8  De leerlingen kunnen:
 • hun gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen uiten bij voorbeeld in een verhaal en/of een website
 • teksten schrijven, waarin zij hun eigen ervaringen, mening, waardering of afkeuring duidelijk weergeven.

Oriëntatie op mens en wereld

Geschiedenis
Domein historisch besef
11  Leerlingen kunnen:
 • perioden en gebeurtenissen uit hun eigen leven en uit de geschiedenis op een tijdbalk plaatsen en daarbij aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren als: dagen, weken, maanden, jaargetijden, jaren, eeuwen, jaartellingen, perioden.

Tekenen en handvaardigheid

Domein vormgeven
1  De leerlingen kunnen werkstukken maken:
 • op basis van gericht waarnemen
 • op basis van een innerlijke voorstelling van een onderwerp, vanuit hun geheugen, fantasie en/of beleving
 • met een communicatieve functie of een gebruiksfunctieEr is geprobeerd rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan weten. Wij zullen daar z.s.m. op handelen.