Leerkracht

Leerkracht

 • WebQuest titel: Rembrandt van Rijn

 • Onderwerp: Rembrandt van Rijn

 • Bestemd voor:

  • Basisonderwijs, bovenbouw (groep 7 en 8)

  • Voortgezet Onderwijs (brugklas en klas 2)

 • Vakgebied(en): Geschiedenis, kunstgeschiedenis, taal

 • Uitvoering door: groepjes van 4 leerlingen

 • Tijdsinvestering voor leerling(en): 3 uur

 • Opbrengst van de WebQuest: een powerpoint of een website

 • Extra materialen die nodig zijn: geen

 • De webquest ‘Rembrandt' is een product van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO).

Leerdoelen van deze WebQuest:

 • Leerlingen hebben informatie verzameld over het leven en werk van Rembrandt van Rijn.

 • Leerlingen leven zich in in het leven van Nederland beroemdste schilder.

 • Leerlingen kunnen een aantal van de beroemdste werken van Rembrandt benoemen.

 • Leerlingen kunnen een aantal onderwerpen (of genres) benoemen.

 • Leerlingen kunnen in eenvoudige bewoording uitleggen welke technieken.

 • Rembrandt gebruikte en waar hij in uitblonk.

Vakken en kerndoelen:

Nederlandse taal

A Domein mondelinge taalvaardigheid

2 De leerlingen kunnen:

 • vragen stellen om informatie te verzamelen over een door henzelf gekozen onderwerp- verslag uitbrengen.

 • iets uitleggen.

 • hun ervaringen, mening, waardering of afkeuring op persoonlijke wijze weergeven.

3 De leerlingen kunnen bij het realiseren van het voorgaande in voorkomende situaties gebruik maken van communicatiemiddelen

C Domein schrijfvaardigheid

8 De leerlingen kunnen:

 • hun gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen uiten bij voorbeeld in een verhaal en/of een website

 • teksten schrijven, waarin zij hun eigen ervaringen, mening, waardering of afkeuring duidelijk weergeven.

Oriëntatie op mens en wereld

Geschiedenis

D Domein historisch besef

11 Leerlingen kunnen:

 • perioden en gebeurtenissen uit hun eigen leven en uit de geschiedenis op een tijdbalk plaatsen en daarbij aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren als: dagen, weken, maanden, jaargetijden, jaren, eeuwen, jaartellingen, perioden.

Tekenen en handvaardigheid

A Domein vormgeven

1 De leerlingen kunnen werkstukken maken:

 • op basis van gericht waarnemen

 • op basis van een innerlijke voorstelling van een onderwerp, vanuit hun geheugen, fantasie en/of beleving

 • met een communicatieve functie of een gebruiksfunctie